Reply To: Registry Cleaner plugin doesn’t work in SN4

Home Forums Product Support Registry Cleaner plugin doesn’t work in SN4 Reply To: Registry Cleaner plugin doesn’t work in SN4

#25186
Bubu
Guest

Exception encountered in module [System Ninja]
Message: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘file:///C:\Program Files (x86)\System Ninja\plugins\RegistryCleaner.ninjaplugin.dll’ lub jednej z jego zależności. Operacja nie jest obsługiwana. (Wyjątek od HRESULT: 0x80131515)
w System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
w System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
w System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
w System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
w System_Ninja.UI.load_plugins()