Support Forum

Registration is not required to ask a question. If you're a Pro Club member, please use our Priority Support page for a faster response.

Hungarian Language

Home Forums Product Support JavaRa Support JavaRa Translations Hungarian Language

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #7402 Reply
  DirektX
  Guest

  Hi!

  I found your JavaRA on the net and I like it. As I learned there is multilanguage supoprt but Hungarian translation. So I made one, see below. Since JavaRA is free I did (and will do) it for free.

  But there is several errors in the language file. Missing lines etc… Please take care of it.

  Thanks
  DirektX

  [code title=”Hungarian translation”]About JavaRa|A Javara névjegye
  Additional Tasks|További feladatok
  Back|Vissza
  Check Java version|Java változat ellenőrzése
  Close this wizard|A varázsló bezárása
  Download and install latest version|A legfrissebb változat letöltése és telepítése
  Download|Letöltés
  Exit JavaRa|Kilépés
  Finish|Befejezés
  Java Manual Download|Java kézikönyv letöltése
  JavaRa can update JRE by either performing an online version check, or downloading and re-installing the program – regardless of version.|
  A JavaRa a JRE frissítését a következő módokon képes végrehajtani – a változattól függetlenül: onlájn ellenőrzéssel, vagy a program letöltésével és telepítésével.
  JavaRa support is available at the following locations:|JavaRa támogatás az alábbi helyeken érhető el:
  language settings|nyelvi beállítások
  Launch online check|Onlájn ellenőrzés indítása
  Next|Következő
  Only complete this step if you want to remove newest JRE version|Ezt a lépést csak akkor hajtsa végre, ha a legfrissebb JRE változatot el kívánja távolítani
  Perform online version check|Onlájn ellenőrzés végrehajtása
  Perform Removal Routine|Eltávolító eljárás végrehajtása
  Previous|Előző
  Remove Older Versions|Korábbi változatok eltávolítása
  Remove Outdated JRE Firefox Extensions|Elavult Firefox bővítmények eltávolítása
  Remove startup entry|Rendszerindítási bejegyzés eltávolítása
  Remove JRE|JRE eltávolítása
  Run Uninstaller|Eltávolító indítása
  Run|Futtatás
  Save Settings|Beállítások mentése
  Selected tasks completed successfully.|A megadott feladatok sikeresen befejezve
  Selected tasks|Megadott feladatok
  Settings|Beállítások
  step 1 – run the uninstaller|1. lépés – az eltávolítás indítása
  step 1 – select update method|2. lépés – frissítési mód megadása
  step 2 – completed.|2. lépés – kész.
  step 2 – completed|2. lépés – kész
  step 2 – download new version|2. lépés – új változat letöltése
  step 2 – perform removal routine|2. lépés – eltávolító eljárás végrehajtása
  step 3 – completed.|3. lépés – kész
  step 3 – download new version|3. lépés új változat letöltése
  step 4 – completed.|4. lépés – kész.
  Support|Támogatás
  Save|Mentés
  The process is complete. Select an option to continue.|Az eljárás véget ért. A folytatáshoz válasszon egy lehetőséget.
  The removal routine will delete files, folder and registry entries that are known to be associated with the Java Runtime Environment. It is recommended you update the program definitions prior to running.|Az eltávolító eljárás olyan fájlokat, mappákat és regisztrációs adatbázis bejegyzéseket fog törölni, amelyek a Java Runtime Environment-hez kötődnek. Indítás előtt javasolt a a szabálylista frissítése.
  Update Java Runtime|Java Runtime frissítése
  Update JavaRa Definitions|JavaRa szabálylista frissítése
  update JavaRa definitions|JavaRa szabálylista frissítése
  update JavaRa defintions|JavaRa szabálylista frissítése
  Use Jucheck.exe tool|Jucheck.exe használata
  We recommend that you try running the Java Runtime Environment’s built-in uninstaller before you continue.|Javasoljuk, hogy folytatás előtt próbálja a JRE beépített eltávolítóját indítani.
  Would you like to download and install the latest version of JavaRa definitions? These are used to find and remove every last trace of JRE.|Kívánja a JavaRa szabálylista legfrissebb változatát letölteni és telepíteni? Ezek segítségével történik a JRE nyomainak fellelése és eltávolítása.
  Would you like to download and install the latest version of JRE? Use this interface.|Kívánja a legfrissebb JRE változatot letölteni és telepíteni? Használja ezt a lehetőséget.
  Would you like to download and install the latest version of JRE?|Kívánja a legfrissebb JRE változatot letölteni és telepíteni?
  Would you like to open the Oracle online JRE version checker?|Kívánja az Oracle onlájn JRE változatellenőrzését megnyitni?[/code]

  #7435 Reply
  Shane Gowland
  Keymaster

  Thank you. It will be added on the next release.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Hungarian Language
Your information: